Chủ Đầu Tư – Dự Án Khu Đô Thị Sao Vàng

  • Giá hấp dẫn chỉ từ 480 triệu/nền
  • Chỉ 30 triệu - giữ chỗ đẹp nhất dự án
  • Cấp sổ hồng và quyền sử dụng đất vĩnh viễn
  • Cơ hội sinh lời tới 20%